Ứng dụng nâng cao của kỹ thuật học từ vựng (ngoại ngữ)

Kỹ thuật học từ vựng này đặc biệt có ích trong việc giúp bạn học ngoại ngữ (ví dụ tiếng Anh) hoặc học môn học đòi hỏi bạn phải nhớ định nghĩ của nhiều từ phức tạp.

Ý tưởng

   Sử dụng Kỹ thuật Âm Thanh Tương Tự để tìm một hoặc vài từ thay thế này nên là từ dễ hình dung. Sau đó, tạo ra một câu chuyện liên kết tất cả những hình ảnh của những từ thay thế vào ý nghĩa thật sự của từ trừu tượng đó.

                              Kỹ thuật học từ vựng

Một vài ví dụ 

Hãy cùng xem xét những từ mới dưới đây và ý nghĩa của chúng mà bạn phải ghi nhớ.

     1. Poignant – nỗi đau sâu sắc

 Cách nhớ:

Trước tiên, bạn hãy chia từ trừu tượng thành những âm tiết nếu cần thiết. Trong trường hợp này, chúng ta có âm “poig” và “nant”. “Poig” phát âm giống từ “poig” (mũi nhọn) và “nant” phát âm giống từ “nun” (bà sơ). Bạn hãy tưởng tượng hình ảnh 1 mũi nhọn đâm vào bà sơ gây ra vết thương sâu. Do đó, mỗi khi bạn nghĩ đến từu “poignant”, bạn sẽ nhớ đến định nghĩa ” nỗi đau sâu sắc”.

      2. Exhort – Khuyên bảo

Cách nhớ:

Một lần nữa, chia từ này thành hai âm “ex” và “hort” phát âm giống từ “axe” (cây búa) và “hort” phát âm giống từ “hot” (nóng). Hãy tưởng tượng mỗi lần ba của bạn khuyên bảo bạn chuyện gì, ông cầm một cây búa có lưỡi bén được đun nóng đầy đe dọa để bạn chú ý đến. Khi bạn nghĩ đến từ “exhort”, bạn sẽ nhớ tới ý nghĩa khuyên bảo.

      3. Pumice – Đá lửa

Cách nhớ:

“Pumcie” phát âm từ “pool” (hồ) và “mice” (chuột). Để liên kết các từ thay thế này, bạn có thể tưởng tượng một miệng núi lửa chứa đầy nước tạo thành hồ và có những con chuột đang bơi trong hồ.

       4. Prodigy – Thiên tài

Cách nhớ:

Bạn có thể tưởng tượng hình ảnh một chuyên gia (professional) đi đào (digging) mỏ khoáng chất. Sau đó ông ta ăn khoáng chất đó và trở thành thiên tài.

         5. Salient – Nổi bật nhất

Cách nhớ:

“Salient” phát âm giống từ “sali” (lái thuyền) và “ant” (kiến). Hãy tưởng tượng hình ảnh chú kiến thành thạo lái thuyền và trở thành chú kiến nổi bật nhất. Do đó, khi bạn nghĩ về từ “salient”, bạn sẽ nghĩ ngay đến nghĩa “nổi bật nhất”. 

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề