Làm thế nào trở thành affiliate chuyên nghiệp

NỘI DUNG KHÓA HỌC

BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN AFFILIATE BÁN HÀNG

BÀI 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÁC PHẦN MỀM CỦA ATP SOFTWARE

BÀI 3: CHÍNH SÁCH HỢP TÁC CUA ATP VỚI AFFILIATER

BÀI 4: QUY TRÌNH HỢP TÁC KIẾM TIỀN VỚI SẢN PHẨM CỦA ATP SOFTWARE

BÀI 5: PHỄU SẢN PHẨM CỦA ATP SOFTWARE – GIA TĂNG GIÁ TRỊ LỢI NHUẬN TỐI ĐA

BÀI 6: 5 NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN AFFILIATER LÀM VIỆC KHÔNG HIỆU QUẢ

BÀI 7: 10 LỢI THẾ GIÚP AFFILIATER CỦA ATP BÁN HÀNG TÔT HƠN

BÀI 8: GỢI Ý SỬ DỤNG KÊNH PROFILE FACEBOOK ĐỂ BÁN PHẦN MỀM

BÀI 9: GỢI Ý SỬ DỤNG KÊNH GROUP FACEBOOK ĐỂ BÁN PHẦN MỀM

BÀI 10: GỢI Ý SỬ DỤNG KÊNH YOUTUBE MARKETING ĐỂ BÁN PHẦN MỀM

BÀI 11: GỢI Ý SỬ DỤNG KÊNH WEBSITE ĐỂ BÁN PHẦN MỀM

BÀI 12: GỢI Ý SỬ DỤNG KÊNH FACEBOOK ADS ĐỂ BÁN PHẦN MỀM

BÀI 13: GỢI Ý SỬ DỤNG KÊNH OFFLINE ĐỂ BÁN PHẦN MỀM + NỘI DUNG KẾT THÚC KHÓA

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Trường Đại học Thành Đô

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề