HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG ATHENA D-ROOM CHO LỚP HỌC ONLINE

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG ATHENA D-ROOM CHO LỚP HỌC ONLINE

  1. Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm học online và hướng dẫn sử dụng lớp học

  2. Ứng dụng học trên máy tính Windows:
  1. Ứng dụng học trên điện thoại, máy tính bảng Android (Samsung,Oppo, Asus, Sony,Xiaomi…)

  1. Ứng dụng học trên Iphone, Ipad
  • Vui lòng tải về và cài đặt ứng dụng Naviconference tại đây 
  • Hướng dẫn sử dụng ứng dụng trên iPhone, iPad: tại đây
  1. Ứng dụng học trên máy tính MAC (Apple)
  • Hướng dẫn tải và cài đặt:tại đây 
  • Hướng dẫn sử dụng ứng dụng trên máy MAC tại đây
  1. Để đội ngũ kỹ thuật trợ giúp cài đặt từ xa

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Trường Đại học Thành Đô

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề