Đăng ký

Năm học 2018, Trường Đại học Thành Đô (Mã trường: TDD) tuyển sinh 1.750 chỉ tiêu Đại học chính quy với 11 ngành đào tạo, 160 chỉ tiêu Cao đẳng chính quy với 04 ngành đào tạo. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018 và Xét tuyển theo điểm ghi trên học bạ THPT cho tất cả các ngành Đào tạo.

Đăng ký xét tuyển học bạ
Xét tuyển học bạ THPT

Đăng ký Xét tuyển học bạ dựa trên kết quả học tập trong học bạ THPT giúp thí sinh có nhiều cơ hội học đại học.


=> 100% thí sinh có lực học giỏi năm lớp 12 đăng ký xét tuyển được tuyển thẳng Đại học theo phương án riêng của Trường được trúng tuyển ngay trong đợt đầu.

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Trường Đại học Thành Đô

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề