Recycle Bin

Nội dung ôn tập HĐH

Tổng quan về HĐH 1.1.  Hệ điều hành là chương trình hoạt động giữa người sử dụng với. Phần mềm của máy tính Các chương trình ứng dụng Phần cứng của máy tính Bộ nhớ lưu trữ 1.2.  Chương trình hoạt động...

Hạnh phúc trong tầm tay bạn

Mỗi người chỉ có duy nhất một cuộc đời để sống, người thành công luôn phải vượt qua nhiều khó khắn, chính vì vậy đừng để tâm quá nhiều đến những lời nhận xét, bình phẩm xung quanh là được. Hứa Kính...