Khoa – Ngành đào tạo

Khoa ÔTÔ

    GIỚI THIỆU CHUNG KHOA CNKT ÔTÔ TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ Địa chỉ: Tầng 1, nhà B, Trường Đại học Thành Đô – Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội Điện thoại: 043.386 1763, số máy lẻ:...

Khoa Y – Dược

Địa chỉ: Tầng 6, Nhà B, Trường Đại học Thành Đô – Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội Điện thoại: (04) 33 861 763 – Máy lẻ: 604 Email: Khoa.Y.Duoc@thanhdo.edu.vn MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Đào tạo Dược sĩ...

Khoa Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: Tầng 5, nhà B, trường Đại học Thành Đô – Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội Điện thoại: 0433861763 – Máy lẻ: 601 Email: Khoa.TaiNguyen.MoiTruong@thanhdo.edu.vn Khoa Quản lý Tài nguyên và Môi trường...

Khoa Ngôn ngữ – Du lịch

CHUYÊN NGÀNH NGOẠI NGỮ: TIẾNG ANH Địa chỉ: Tầng 2, nhà C, trường Đại học Thành Đô – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội Điện thoại: 043 386 1763; Số máy lẻ: 308 Email:Khoa.NgoaiNgu@thanhdo.edu.vn Khoa Ngoại...

Khoa Kinh tế – Quản trị

Địa chỉ: Tầng 2, nhà C, trường Đại học Thành Đô – Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội Điện thoại: +84 4 3386 1763  máy lẻ: 401 Email: Khoa.Ketoan@thanhdo.edu.vn Lý do chọn học ngành Kế toán tại Trường Đại học...

Khoa Điện – Điện tử

Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, trường Đại học Thành Đô – Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội Điện thoại: 0433861763 – Máy lẻ: 402 Email: Khoa.DienTu.VienThong@thanhdo.edu.vn Khoa công nghệ kỹ thuật Điện tử Viễn...

Khoa Công nghệ Thông tin

GIỚI THIỆU CHUNG KHOA CNTT TRƯỜNG ĐH THÀNH ĐÔ Địa chỉ: Tầng 4, nhà B, Trường Đại học Thành Đô – Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội Điện thoại: 043.386 1763, số máy lẻ: 509...

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề