Khoa Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: Tầng 5, nhà B, trường Đại học Thành Đô – Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 0433861763 – Máy lẻ: 601

Email: Khoa.TaiNguyen.MoiTruong@thanhdo.edu.vn

Khoa Quản lý Tài nguyên và Môi trường Trường Đại học Thành Đô đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng 3 ngành: Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ, Quản lý đất đai và Quản lý tài nguyên và môi trường

Lý do sinh viên chọn khoa Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Thành Đô

– Đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực: Kỹ thuật trắc địa – bản đồ; Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường. Trong đó, đội ngũ giảng viên cơ hữu gồm: 3 PGS.TS; 9 TS và các giảng viên có trình độ Thạc sĩ và đang học Thạc sĩ. Đội ngũ cán bộ có trình độ tiến sĩ là giảng viên thỉnh giảng 12 người.

– Chương trình và giáo trình tiên tiến.

– Cơ sở vật chất khang trang có thiết bị máy đo GPS, Totanstation, Thủy bình, kinh vĩ điện tử

– Hệ thống phòng máy và thực hành kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực Tài nguyên và môi trường.

– Khoa có quan hệ hợp tác và phối hợp đào tạo với nhiều Viện chuyên ngành liên quan; liên hệ với các Sở ban ngành tại nhiều địa phương, các cơ quan, trung tâm và công ty hoạt động trong lĩnh vưc Tài nguyên và Môi trường đảm bảo để sinh viên có điều kiện đến kiến tập, thực tập thực tế

Tổng quan Ngành Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ, Khoa Quản lý tài nguyên và môi trường, Trường Đại học Thành Đô có phẩm chất chính trị tốt và ý thức phục vụ cộng đồng cao, có đạo đức và sức khoẻ, có khả năng về chuyên môn phục vụ cho công tác trắc địa, bản đồ. Cụ thể:

– Có thể làm chủ được các máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực trắc địa – bản đồ, nắm được các kỹ thuật công nghệ đo vẽ, xử lý tính toán trong trắc địa

– Có khả năng ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ GEOMATIC để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên môn trắc địa, bản đồ, viễn thám, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin địa lý.

– Có khả năng ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ GEOMATIC như Trắc địa, Công nghệ GIS, Công nghệ Viễn thám để sử lý số liệu trắc địa, bản đồ, xây dựng và cập nhật biến động thông tin về tài nguyên và môi trường phục vụ cho các mục tiêu quản lý Nhà nước, các dự án, doanh nghiệp, các nhân, xây dựng và quản lý các dự án về tài nguyên và môi trường

Tổng quan Ngành Quản lý đất đai

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai tại Trường Đại học thành Đô có phẩm chất chính trị tốt và ý thức phục vụ cộng đồng cao, có đạo đức và sức khoẻ, có khả năng về chuyên môn phục vụ cho công tác quản lý đất đai. Cụ thể:

– Có khả năng ứng dụng khoa học và thành thạo các công nghệ trong quản lý thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai

– Có khả năng lập và quản lý hồ sơ địa chính, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; có khả năng định giá đất, lập và quản lý dự án đầu tư. Có khả năng đánh giá phân tích sâu về định giá đất đô thị, phân tích thị trường bất động sản đăng ký đất đai, thống kê đất đai, hệ thống thông tin đất

Tổng quan Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý tài nguyên và môi trường tại Trường Đại học Thành Đô có phẩm chất chính trị tốt và ý thức phục vụ cộng đồng cao, có đạo đức và sức khoẻ, có khả năng về chuyên môn phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Cụ thể:

– Có khả năng ứng dụng vào thực tiễn các kiến thức về phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường; về quyền sở hữu, khai thác, kinh doanh và sử dụng tài nguyên, các công cụ quản lý tài nguyên môi trường, làm nền tảng cho việc tiếp nhận và áp dụng các kiến thức quản lý tổng hợp về hệ thống tài nguyên và môi trường trong lĩnh vực quy hoạch phát triển, quản lý tài nguyên, quản lý môi trường;

– Có khả năng đánh giá và kiểm soát các tác động lên môi trường từ các họat động khai thác tài nguyên, kinh tế và xã hội của con người;

– Có khả năng ứng dụng các Kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn; các kiến thức cơ bản, hiện đại về khoa học Trái đất, khoa học quản lý tài nguyên môi trường và các kiến thức chuyên sâu về hệ thống quản lý hành chính nhà nước, hệ thống chính sách pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường, kinh tế tài nguyên và môi trường, các nội dung và kỹ thuật cơ bản trong quản lý tài nguyên và môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập Quốc tế;

– Có khả năng phân tích tổng hợp, đánh giá các tác động môi trường khi khai thác tài nguyên; đồng thời phân tích xử lý dữ liệu quản lý môi trường

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển

Tổ hợp môn xét tuyển: (1) Toán, Lý, Hóa;( 2) Toán, Lý, Ngoại ngữ; (3) Toán, Hóa, Sinh; và (4) Toán, Văn, Ngoại ngữ

Hình thức xét tuyển

Ngưỡng điểm

  1. Kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia do các Trường Đại học chủ trì
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  1. Kết quả học tập trong 5 học kỳ (lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12) của tổ hợp ba môn xét tuyển tương ứng theo ngành.
Hệ Đại học: Kết quả trung bình của các tổ hợp trên >=6.0

Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT.

  1. Kết quả học tập năm lớp 12 của tổ hợp ba môn xét tuyển tương ứng theo ngành.
  1. Kết quả Bài thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
Theo quy định của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cơ hội nghề nghiệp của Ngành Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ:

Sinh viên ngành Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí kĩ thuật. Những vị trí này thường là:

– Kỹ sư trắc địa cho các ngành có liên quan đến trắc địa công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện xây dựng dân dụng, trắc địa biển, khảo sát xây dựng công trình: công trình dân dụng và công nghiệp, xây dựng đô thị và nông thôn mới, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi.

– Cán bộ kỹ thuật trong các phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành kỹ thuật trắc địa bản đồ;

– Giảng dạy chuyên ngành kỹ thuật trắc địa bản đồ. …

Cơ hội nghề nghiệp của Ngành Quản lý đất đai:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí quản lý và kỹ thuật. Những vị trí này thường là:

– Cán bộ quản lý nhà nước về đất đai như: giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thanh tra giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai…

– Cán bộ kỹ thuật sử dụng công nghệ hiện đại trong quản lý đất đai như Quy hoạch sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

– Kỹ thuật viên thành lập bản đồ và cơ sở dữ liệu địa chính; các kỹ thuật cơ bản trong xây dựng, vận hành và khai thác cơ sở đất đai; xây dựng và biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và các bản đồ chuyên đề…

– Cán bộ quản lý hồ sơ địa chính, cán bộ quy hoạch sử dụng đất, quản lý dự án đầu tư

– Cán bộ phân tích, định giá đất, phân tích thị trường bất động sản, đánh giá tác động của sử dụng đất đến sự phát triển.

Cơ hội nghề nghiệp của Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường:

Sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí quản lý và kỹ thuật. Những vị trí này thường là:

– Cán bộ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, kinh tế tài nguyên môi trường;

– Cán bộ phân tích các dữ liệu về quản lý tài nguyên và môi trường, đánh giá tác động của môi trường khi phát triển kinh tế xã hội;

– Giảng viên ngành quản lý tài nguyên và môi trường.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Địa chỉKm 15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline0383. 989. 995 (Mr. Chính)

FacebookĐại học Thành Đô

>>ĐĂNGXÉT TUYỂN ĐẠI HỌC TẠI ĐÂY<<

 

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề