Những đổi mới về phương thức tổ chức thi THPT năm 2018

Phương thức tổ chức Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia trong các năm tới sẽ được giữ ổn định như năm 2017. Để nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ thi và công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện theo lộ trình việc: Tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, nâng cao độ phân hóa của đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và từng bước định hướng nội dung theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25/9 cho biết: Bộ đã có công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường Đại học, Học viện, các trường Cao đẳng đào tạo giáo viên; Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) và Cục Đào tạo (Bộ Công an) về việc tổ chức Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy từ năm 2018.

ky-thi-thpt-moi

Về các bài thi, môn thi, trong năm 2018-2020; việc tổ chức các bài thi, môn thi được giữ ổn định như năm 2017. Từ năm 2021 trở đi, các bài thi; môn thi được thiết kế phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; nếu điều kiện cho phép có thể tổ chức cho thí sinh làm bài thi trên máy tính.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát, quy hoạch lại hệ thống các trường sư phạm; đổi mới phương thức xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với nhóm ngành; ngành đào tạo giáo viên dựa trên nhu cầu sử dụng giáo viên của các địa phương; và điều kiện đảm bảo chất lượng của từng trường; đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ khác để nâng cao chất lượng đào tạo; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở các cấp bậc học. Bộ tiến hành rà soát lại các nhóm đối tượng ưu tiên; khu vực ưu tiên để điều chỉnh mức điểm ưu tiên trong tuyển sinh cho phù hợp với điều kiện thực tế; và thực hiện tốt hơn công bằng xã hội.

Thay đổi này sẽ giúp các học sinh điều chỉnh lại hướng đi của mình.

Xác định lại mục tiêu của bản thân, năng lực tới đâu để có thể lựa chọn cho bản thân hướng đi tốt nhất. Cũng như chọn trường đúng nhất, phù hợp với bản thân mình hơn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo; Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) và Cục Đào tạo (Bộ Công an) thông báo nội dung Công văn này; đến các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý để tổ chức dạy học; chuẩn bị Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia đạt kết quả tốt. Các Đại học, Học viện, trường Đại học; các trường Cao đẳng đào tạo giáo viên quán triệt nội dung công văn này để thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia; và công tác tuyển sinh, đồng thời chủ động chuẩn bị phương án tuyển sinh phù hợp; với lộ trình thực hiện Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia nêu trên.

Từ năm 2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đổi mới phương thức tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo hướng giảm áp lực; và tốn kém cho xã hội, đảm bảo độ tin cậy, trung thực; khách quan, đánh giá đúng năng lực học sinh; làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

 

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Trường Đại học Thành Đô

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề