6 lĩnh vực nghề nghiệp dành cho người yêu thích công nghệ thông tin

Có rất nhiều loại hình công việc trong ngành công nghệ thông tin từ nhân viên kinh doanh đến thiết kế web, tùy thuộc vào các điểm mạnh và sự yêu thích mà bạn có thể tìm được cho mình vai trò phụ hợp. Mỗi nghề có những đòi hỏi khác nhau nhưng tựu trung lại, bạn đều có thể phát huy sở trường của mình ở những lĩnh vực này

Các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin
Các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin

 1. Nhân viên phân tích dữ liệu

Nhiệm vụ

– Làm việc cho các công ty phần mềm, công ty tư vấn, công ty ứng dụng công nghệ thông tin thuộc các ngành nghề khác nhau

– Thảo luận về các nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp với các nhân viên nội bộ hay các khách hàng.

– Thu thập và sắp xếp các dữ liệu thích hợp khi xây dựng cơ sở dữ liệu và tiến hành các nghiên cứu liên quan.

– Sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu/công nghệ thông tin để tạo ra các báo cáo và hỗ trợ trong công việc phân tích, marketing, chuẩn bị và tạo các chương trình giới thiệu sản phẩm.

– Giám sát và duy trì chất lượng hệ thống cơ sỡ dữ liệu cũng như tính bảo mật khi cập nhật và sử dụng

Kỹ năng 

– Khả năng phân tích và tư duy logic

– Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ viết và nói

– Tinh thần làm việc đồng đội và sáng kiến

– Hoàn thành các mục tiêu công việc đúng hạn

– Khả năng tính toán

– Ý thức kinh doanh

– Các kiến thức về hệ thống cơ sở dữ liệu.

2. Quản trị hệ thống

Nhiệm vụ

– Làm việc cho các công ty quản lý thiết bị, chịu trách nhiệm vận hành các thiết bị công nghệ thông tin cho khách hàng

– Duy trì sự ổn định của hệ thống

– Tuyển dụng, huấn luyện và quản lý đội ngũ làm việc, từ nhân viên nhập dữ liệu đến nhân viên vận hành, lập trình viên…

– Bảo trì và cập nhật hệ thống khi cần thiết

– Thương lượng với khách hàng

– Xem xét số lượng người sử dụng hệ thống, liệu có cần cải tiến để đáp ứng nhu cầu không

Kỹ năng chính

– Kỹ năng quản lý tổng hợp

– Kỹ năng sáng tạo dựa trên các ý tưởng kinh doanh

– Khả năng chọn lực, thúc đẩy và đánh giá nhân viên làm việc

– Kỹ năng quản lý tài chính và thời gian

3. Lập trình viên

Nhiệm vụ

– Làm việc cho bộ phận tin học của các công ty lớn, công ty tư vấn phần mềm, các nhà sản xuất điện tử và phần mềm

– Viết các phần mềm ví dụ như hệ điều hành hay các ngôn ngữ cấp thấp tạo tiền đề cho máy tính triển khai các ứng dụng ở ngôn ngữ cao hơn hay chuyển thông tin đến các thiết bị khác.

– Tùy chỉnh hệ thống để thực hiện các chức năng khác nhau

– Tìm và phát hiện các lỗi trong phần mềm

– Chạy thử các chương trình để kiểm tra khả năng thích ứng khi đưa vào thực tế

– Chuẩn bị các tài liệu mô tả phương thức hoạt động của phần mềm.

Kỹ năng chính

– Khả năng phân tích và suy luận logic

– Chú ý đến từng chi tiết

– Hoàn thành công việc đúng hạn

– Thành thạo các kỹ năng giao tiếp nói và viết

– Kỹ năng tính toán

– Kiến thức về một hệ thống máy tính cụ thể.

4. Kỹ sư phần mềm

Nhiệm vụ

Làm việc chủ yếu cho các công ty điện tử và viễn thông; nhiệm vụ cũng tương tự như lập trình viên, tuy nhiên tập trung hơn vào các ứng dụng kỹ thuật và thiết kế

– Sử dụng ngôn ngữ máy tính để viết các chương trình phục vụ cho công việc

– Sử dụng các công cụ hay hệ thống tiền thiết kế để viết ra các phần mềm

– Tích hợp các chương trình được tạo, tìm và phát hiện lỗi

– Chạy thử chương trình

– Hoàn thành các tài liệu mô tả hoạt động của phần mềm

Kỹ năng chính

– Khả năng phân tích và suy nghĩ  logíc

– Kỹ năng làm việc tập thể

– Thành thạo các kỹ năng giao tiếp nói và viết

– Chú ý đến từng chi tiết

– Khả năng hoàn thành công việc đúng hạn.

5. Nhân viên phân tích hệ thống

Nhiệm vụ

Gặp gỡ trưởng dự án và khách hàng để thảo luận về dự án

– Thảo luận dự án chi tiết với nhân viên của khách hàng và thiết lập tính khả thi của dự án

– Chuẩn bị các lưu đồ hệ thống, quyết định phần có thể được tin học hóa trong hệ thống

– Đánh giá các phần cứng được yêu cầu khi triển khai hệ thống (tốc độ, chi phí, dung lượng bộ nhớ…)

– Liên lạc với các lập trình viên, phân công công việc và giám sát quá trình sản xuất phần mềm

– Xem xét để thay đổi nếu hệ thống khi chạy thử không đáp ứng được yêu cầu

– Có thể phân tích hệ thống kinh doanh và cân nhắc các biện pháp rút giảm chi phí

Kỹ năng chính

– Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

– Kỹ năng giao tiếp thành thạo (đặc biệt với khách hàng)

– Thành thạo các kỹ năng giao tiếp nói và viết

– Ý thức kinh doanh và quản lý thời gian

6. Thiết kế web/dịch vụ Internet

Nhiệm vụ

– Làm việc cho các nhà sản xuất phần mềm , công ty tư vấn thiết kế web hay các công ty lớn

– Tổng kết các lựa chọn và yêu cầu của khách hàng về website

– Thiết kế và tạo các trang web, liên kết

– Thử nghiệm thiết kế

– Cài đặt trực tuyến phiên bản cuối cùng và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng

– Cập nhật các tiến bộ mới nhất trong lãnh vực thiết kế web

– Đề ra các kế hoạch cải tiến

Kỹ năng chính

– Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

– Kiến thức về các hệ thống và ngôn ngữ lập trình liên quan, khả năng học hỏi

– Kỹ năng nói và viết

– Kỹ năng tưởng tượng và trình bày

– Kỹ năng quản lý thời gian

– Kỹ năng làm việc tập thể

Theo Tech-centric

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Trường Đại học Thành Đô

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề