Chọn nghề theo truyền thống gia đình

Gia đình là tế bào của xã hội. Bên cạnh việc sinh thành nuôi dưỡng định hướng nghề nghiệp cho con là một trách nhiệm quan trọng của người cha, người mẹ.  Truyền thống gia đình góp phần tạo nên truyền thống dân tộc. Truyền thống gia đình được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau, với nhiều mục tiêu khác nhau.

Ảnh hưởng của truyền thống gia đình đến nhận thức về nghề của học sinh được biểu hiện thông qua việc các em hiểu nghề truyền thống gia đình là gì? Nghề truyền thống của gia đình mình là nghề nào? Nhận thức về yêu cầu của xã hội đối với nghề đó; nhận thức về đặc điểm yêu cầu của nghề; nhận thức về đặc điểm của cá nhân đối chiếu với yêu cầu của nghề?

Kết quả điều tra cho thấy, hầu hết các em học sinh đều đã xác định đúng về nghề truyền thống của gia đình mình. Nhìn chung, đa số học sinh đã có nhận thức về sự phát triển của nghề truyền thống của gia đình.

Tác giả Lê Minh đã phân tích nội dung các mặt truyền thống gia đình: Gia học, ngoài chức năng “dạy chữ” còn giúp cho thế hệ trẻ học nghề “cha truyền, con nối”, gia giáo là hình thức giáo dục của gia đình. Nội dung cơ bản của gia giáo là giáo dục đạo đức, gia lễ là lễ giáo trong gia đình, phản ánh cách cư xử, cách nói năng, cử chỉ, điệu bộ, ăn mặc của mỗi thành viên trong gia đình, gia pháp là phép tắc của gia đình, một mặt nó quy định những việc cần làm, phòng ngừa, uốn nắn, trừng phạt những việc làm sai trái, gia phong là nề nếp, lề thói của mọi người trong gia đình theo một gương, một nếp nào đó. Tất cả nội dung này ảnh hưởng đến sự hình thành tâm lý, nhân cách, lối sống…của mỗi thành viên.

Nghề nghiệp truyền thống của gia đình không chỉ là nguồn chính mang lại giá trị vật chất và tinh thần cho gia đình mà còn ảnh hưởng, chi phối sự hình thành, phát triển tâm lý, nhân cách của mỗi thành viên trong gia đình, chi phối mọi sinh hoạt của gia đình. Văn hóa ẩm thực, văn hóa giáo dục, văn hóa nghệ thuật…tất cả các lĩnh vực này đều được hình thành từ chiều sâu lịch sử của các nghề truyền thống trong gia đình.

Nghề nghiệp trong xã hội là kết quả của sự phân công lao động. Sự phân công lao động càng tinh vi, càng phức tạp thì số nghề trên thế giới càng tăng lên. Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học ­ công nghệ là sự xuất hiện của một nghề khác và sự biến mất của một số nghề. Sự biến đổi này đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức, thái độ và hành động của con người đối với nghề nghiệp.

Mặc khác, truyền thống gia đình luôn quan trọng với người dân Việt Nam nói riêng và người phương Đông nói chung. Gia đình cũng chính là nhà tư vấn cho những dự định của bạn vì hơn ai hết họ hiểu những tính cách, phẩm chất của bạn hơn bất kỳ một người nào khác. Hãy tham vấn ý kiến của họ khi bạn muốn đưa ra một quyết định nào cho tương lai của mình. Những câu hỏi như: con muốn trở thành nhà kinh doanh, bố mẹ thấy thế nào? Chắc chắn bố mẹ bạn sẽ phân tích những điều được và không được của bạn khi chọn nghề ấy. Những lời khuyên, nhận xét từ bậc tiền nhân là không bao giờ thừa. Điều này tránh cho bạn sự lệch lạc trong định hướng nghề của mình.

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề