Khởi nghiệp với phần mềm tự do nguồn mở

Sáng ngày 16/09, sự kiện diễn ra trên toàn quốc cơ hội việc làm và khởi nghiệp với phần mềm tự do nguồn mở diễn ra tại Đại Học Công Nghiệp Hà Nội. Và nhiều nơi ở các trường đại học khác, trên cả nước....