Danh sách các trường xét tuyển Đại học bằng học bạ THPT năm 2019

Bên cạnh phương thức tuyển sinh; xét tuyển Đại học dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, một số trường Đại học xét tuyển sinh viên đầu vào thông qua quá trình học tập (Xét tuyển học bạ, Xét tuyển bảng...