Danh sách các trường xét tuyển Đại học bằng học bạ THPT năm 2018

Xét tuyển Đại học bằng học bạ là xét tuyển dựa trên kết quả học tập ghi trong học bạ THPT giúp thí sinh có nhiều cơ hội học đại học. Năm học 2018, Trường Đại học Thành Đô (Mã trường: TDD) tuyển sinh...