Xét tuyển Học bạ vào Đại học Chính quy Đăng ký ngay

Năm học 2019, Trường Đại học Thành Đô (Mã trường: TDD) tuyển sinh 2.150 chỉ tiêu Đại học chính quy với 19 ngành đào tạo, 160 chỉ tiêu Cao đẳng chính quy với 04 ngành đào tạo. Phương thức tuyển sinh:...