Tuyển dụng sinh viên Khoa CNTT trường Đại học Thành Đô

Tuyển dụng sinh viên Đại học Tin – K6, Đại học Tin – K7, Khoa CNTT Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối trường ĐH Thành Đô; Được đào tạo thêm kiến thức chuyên môn và dự án trước khi tuyển...