Đề thi và đáp án chính thức của Bộ các môn thi THPT Quốc gia 2018

Đề thi và đáp án chính thức của Bộ các môn thi THPT Quốc gia 2018 – có đầy đủ các mã đề giúp thí sinh và phụ huynh tra cứu nhanh chóng. Tải đề và đáp án miễn phí dưới đây:

1. Môn Toán :

24 mã đề thi môn toán

M101  M102  M103  M104  M105  M106  M107  M108

M109  M110  M111   M112  M113  M114  M115  M116

M117 M118  M119  M120  M121  M122  M123  M124

 

Đáp án 24 mã đề thi môn Toán

2. Môn văn:

Tải : đề thi chính thức  môn Ngữ Văn THPT Quốc gia  2018

Tải : Đáp án môn Ngữ Văn THPT Quốc gia 2018

3. Môn Vật Lý: 

24 mã đề thi môn Vật Lý

M201M202M203M204M205M206M207M208
M209M210M211M212M213M214M215M216
M217M218M219M220M221M222M223M224

Đáp án 24 mã đề môn Vật lý 

4. Môn Hóa học

Tải : 24 mã đề thi môn Hóa học 

Đáp án 24 mã đề thi môn Hóa học

5. Môn Sinh học

Tải : 24 mã đề thi môn Sinh Học 

Đáp án 24 mã đề môn Sinh học

6. Môn Tiếng Anh

Tải: 24 mã đề thi môn Tiếng Anh

Đáp án 24 mã đề môn Tiếng Anh

7. Lịch sử

Tải: 24 mã đề thi môn Lịch sử

Đáp án 24 mã đề môn Lịch sử

8. Địa Lý

24 mã đề thi môn Địa Lý

Đáp án 24 mã đề môn Địa Lý

9. Môn GDCD

24 đề thi môn GDCD

Đáp án 24 mã đề thi môn GDCD

 

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề