Nhóm ngành Cơ điện – Điện tử – Tự động hóa tại TP. HCM

Hướng nghiệp 24h đã tổng hợp danh sách các trường Đại học và Cao đẳng tại khu vực TP.HCM; có đào tạo các ngành thuộc nhóm Cơ Điện – Điện tử – Tự động hóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Trường Mã ngành Ngành
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM C510301 Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Trường Đại học Công nghệ TP.HCM D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông
D520201 Kỹ thuật điện, điện tử
D520114 Kĩ thuật cơ – điện tử
C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử
C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
D520216 Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
D510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
Trường Đại học Tôn Đức Thắng D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông
C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Trường Đại học Văn Hiến D520207 Kĩ thuật điện tử, truyền thông
C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
Trường Đại học Giao thông vận tải – Cơ sở 2 D520207 Kĩ thuật điện tử, truyền thông
D520216 Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá
Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM D480102 Truyền thông và mạng máy tính
D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành Điện tử viễn thông)
D520201 Kỹ thuật điện, điện tử
D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Tự động hoá công nghiệp)
Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
D510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử 
C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM C480102 Truyền thông và mạng máy tính
Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM D510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
D520216 Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
D520201 Kỹ thuật điện, điện tử 
C510203 Công nghệ cơ – điện tử
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM D520114 Kĩ thuật cơ – điện tử
D520207 Kĩ thuật điện tử, truyền thông
D520201 Kĩ thuật điện, điện tử
D520216 Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá
Trường Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM D520207 Kĩ thuật điện tử, truyền thông
D520212 Kỹ thuật y sinh
Trường Đại học Sài Gòn C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông
C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
D510304 Công nghệ Kỹ thuật máy tính
C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
D510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Trường Đại học Việt – Đức D520207 Kĩ thuật điện
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM D520207 Kĩ thuật điện tử, truyền thông
D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
Học viện Hàng không Việt Nam

 

D510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông 
C510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử , truyền thông


TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Trường Mã ngành Ngành
Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
C510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức C510301 Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – truyền thông
Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
C510304 Công nghệ kỹ thuật máy tính
C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
C510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
Trường Cao đẳng Viễn Đông C510301 Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP.HCM C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM

 

C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
C510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng C510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

Nguồn: Tổng hợp Internet

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề