Thí sinh có 10 ngày để nộp đơn xin phúc khảo điểm thi 2018

Theo quy định, Bộ Giáo dục sẽ nhận đơn xin phúc khảo điểm thi của thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia trong thời gian 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả điểm thi và chuyển danh sách thông tin thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng chấm thi.

Cụ thể, kết quả thi THPT quốc gia sẽ được công bố vào ngày 11/7. Thời gian tiếp nhận đơn xin phúc khảo điểm thi là từ ngày 11/7- 20/7.

Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại chính trường phổ thông nơi các em đăng ký dự thi. Sau đó, các đơn vị đăng ký dự thi sẽ cập nhật vào phần mềm quản lý thi, gửi danh sách đề nghị phúc khảo bài thi trắc nghiệm và tự luận cho Sở Giáo dục để Sở tập hợp, gửi danh sách đến các hội đồng thi.

Lịch phúc khảo điểm thi
Lịch phúc khảo điểm thi

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi sẽ công bố kết quả phúc khảo lần 1.

Với bài thi tự luận

Đối với các môn thi tự luận, việc phúc khảo điểm thi cho mỗi bài thi sẽ do hai cán bộ chấm thi thực hiện và sẽ chấm điểm bằng mực khác màu với màu mực được dùng để chấm điểm trước đó trên bài thi của thí sinh. 

Nếu kết quả của hai lần chấm phúc khảo điểm thi có sự chênh lệch thì ban thư ký sẽ rút bài thi giao cho trưởng ban phúc khảo để tổ chức chấm lần thứ ba và sẽ chấm điểm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng màu mực khác.

 

Nếu kết quả của hai trong tổng ba lần phúc khảo điểm thi là giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. Nếu kết quả của cả ba lần chấm phúc khảo điểm thi bị lệch nhau thì trưởng ban phúc khảo sẽ lấy điểm trung bình cộng của cả 3 lần chấm phúc khảo để làm điểm chính thức và ký tên xác nhận.

Trong trường hợp nếu điểm phúc khảo bài thi lệch nhau từ 0,5 trở lên đối với các môn KHTN và từ 1 điểm trở lên đối với môn KHXH thì Hội đồng chấm thi phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi của đợt đầu với cán bộ chấm điểm phúc khảo đối với các bài thi của thí sinh. Nếu phát hiện có biểu hiện tiêu cực thì phải xử lý theo quy định của Bộ.

Với bài thi trắc nghiệm: 

Đối với bài thi trắc nghiệm, việc chấm lại được thực hiện khi có mặt đầy đủ thành viên của tổ chấm phúc khảo và bộ phận giám sát. Bài thi sẽ được đối chiếu từng câu hỏi đã tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm với kết quả tệp đã quét lưu trong máy tính.

Nếu có sai lệch, tổ chấm phúc khảo sẽ in phiếu chấm (từ phần mềm chấm thi) trước và sau khi sửa để lưu hồ sơ, đồng thời xác định nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch. Khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước thì điểm phúc khảo là điểm mới của bài thi.

Sau cùng, điểm các bài thi của thí sinh sau phúc khảo và được chỉnh sửa thì ban phúc khảo sẽ phải trình lên Chủ tịch Hội đồng thi để quyết định và báo cáo cho Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng của Bộ giáo dục.

Theo dự kiến, việc chấm phúc khảo bài thi phải được hoàn thành chậm nhất ngày 28/7 và công đoạn xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo phải được hoàn thành trong hai ngày sau đó.

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Trường Đại học Thành Đô

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề