Thủ thuật cơ bản trên Windows 10 phân 2

Hướng dẫn vô hiệu hóa tính năng cập nhật Windows Update trên Windows 10

 

Đôi khi quá trình Windows update trên Windows 10 vì lý do nào đó đã gây nhiều phiền toái cho bạn trong quá trình sử dụng, khi đó bạn có thể hoàn toàn vô hiệu hóa chúng hoặc tạm hoàn vô hiệu hóa cập nhật trên Windows 10.

Đầu tiên hãy truy cập vào Local Group Policy Editor bằng cách nhấn Start trên Win 10, sau đó gõ gpedit.msc và nhấn enter trên bàn phím.


Trong Local Group Policy Editror, hãy nhìn sang bên trái truy cập vào Computer Configuration > administrative Templates > Windows Components > Windows Update > Defer Windows Updates.


Nhìn sang bên phải hãy chọn Select when Feature Update are received để mở thuộc tính, sau đó tích chọn “Enabled” để tạm dừng tính năng tự động cập nhật Windows Update sau một thời gian dài trên Win 10, sau đó điểu chỉnh 180 ngày tạm hoãn cập nhật với 180 ngày ở phần khung ““After a feature update is released, defer receiving it for this many days ” và nhấn OKTiếp theo hãy quay lại cửa sổ Local Group Policy Editor chính, bạn hãy kích đúp chuột vào “Select when Quality Updates are received” để mở thuộc tính tiếp theo.


Cửa sổ hiện ra hãy tích chọn “Enabled” để tạm dùng việc cập nhật trong thời gian 30 ngày, hoặc 35 ngày tùy ý mà bạn chọn. Sau đó nhấnOk để hoàn thành. Cuối cùng thì bạn cũng có thể thoát cái bảng Local Group Policy là được rồi, và cũng không cần phải khởi động lại máy tính gì cả. Sau khi đã thiết lập như trên thì tính năng Windows Update trên Windows 10 sẽ bị ngừng hoạt động với 1 thời gian mà bạn đã thiết lập trước đó.

Tuy nhiên một số phiên bản của Windows 10 như: creator update sẽ cho phép người dùng tạm dừng, hoặc tắt hẳn tính năng tự động Windows update như Windows 7 hoặc Windows 8.

Nguồn: Tổng hợp theo vforum tham khảo howtogeek

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Trường Đại học Thành Đô

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề