Quản trị cơ sở dữ liệu (Database Administrator)- thể hiện tài năng điều binh khiển tướng của bản thân

Database Administrator(DBA) là gì ? Để làm được công việc DBA bạn cần có những kiến thức nào ? Và tầm quan trọng của DBA. Nghề DBA tại Mỹ có thể kỳ vọng mức lương từ 48,500 USD đến 85,500 USD.

1. Database Administrator(DBA) là gì?
 – Bạn có thể nghĩ một cách đơn giản như vầy, DBA giống như anh bảo vệ, bảo trì nhà kho cho doanh nghiệp bạn. Theo nghĩa đen, anh bảo vệ nhà kho phải đảm bảo sao cho hàng hóa của doanh nghiệp bạn an toàn, chống thất thoát. Phải đảm bảo rằng việc phòng tránh cháy nổ, thảm họa để khỏi mất mát tài sản của doanh nghiệp.


 –  DBA trong IT được hiểu về nghĩa bóng, tài sản doanh nghiệp của bạn lúc này là tài sản vô hình. Bao gồm tất cả các loại dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu máy chủ. Về các vấn đề kinh doanh, kế toán, sản xuất, nhân sự, tiền lương, báo cáo thuế….
 –  DBA phải đảm bảo được dữ liệu của doanh nghiệp toàn vẹn, không được thất thoát và phải luôn luôn sẵng sàng để người sử dụng phần mềm truy cập.
 –  DBA phải đảm bảo phục hồi dữ liệu nhanh nhất, thất thoát dữ liệu ít nhất. Trong các tình huống gọi là thảm họa như. Phần cứng máy chủ bị lỗi, mất đường truyền mạng, hệ thống hệ điều hành bị tê liệt.

2. Tầm quan trọng
 – DBA họ phải thâu đêm canh chừng dữ liệu, máy chủ đảm bảo dữ liệu hoạt động 24/7/365.
 – Thời buổi công nghệ quản lý tất cả các nghiệp vụ của doanh nghiệp, không cho phép hệ thống phần mềm ngừng hoạt động trong thời gian dài. Điều này làm mất cơ hội kinh doanh/sản xuất của doanh nghiệp.

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề