Trường đại học Thành Đô đào tạo những ngành gì? Bằng do Trường ĐH Thành Đô cấp có gì khác với các đại học công lập không?

Trường đại học Thành Đô đào tạo những chuyên ngành gì? Bằng cấp do trường đại học Thành Đô cấp có được công nhận trong hệ thống giáo dục Việt Nam hay không?

Đại học Thành Đô đào tạo 4 nhóm ngành HOT theo nhu cầu thị trường và đảm bảo giơi thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp:

Khuôn viên Trường ĐH Thành Đô

 • Những bạn yêu thích kỹ thuật – công nghệ có thể chọn học: Công nghệ thông tin , Công nghệ kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông, Công nghệ kỹ thuật ô tô
 • Những bạn yêu thích kinh doanh – quản lý có thể chọn học: Kế toán, Quản trị kinh doanh, quản trị văn phòng, quản lý đất đai
 • Những bạn yêu thích chăm sóc sức khỏe có thể chọn học: Dược, Điều dưỡng
 • Những bạn yêu thích du lịch – Ngoại ngữ có thể chọn học: Tiếng Anh du lịch, hướng dẫn du lịch, quản trị khách sạn

Mẫu bằng Tốt nghiệp Dược sĩ

Bằng do Trường ĐH Thành Đô cấp có gì khác với các đại học công lập không?

      Đại học Thành Đô là đại học tư thục, thuộc hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, đáp ứng chuẩn Quốc gia về đào tạo bậc đại học.

     Bằng do trường Đại học Thành Đô cấp có giá trị như các trường đại học khác trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và được các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động công nhận. Sinh viên tốt nghiệp Đại học Thành Đô hoàn toàn có thể tiếp tục theo học ở các cấp học cao hơn

Các ngành học trường ĐH Thành Đô đang đào tạo và bằng cấp: 

 • Cấp bằng kỹ sư với các ngành: Công nghệ thông tin , Công nghệ kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông, Công nghệ kỹ thuật ô tô
 • Cấp bằng cử nhân với các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, quản trị văn phòng, quản lý đất đai, Điều dưỡng, Tiếng Anh du lịch, hướng dẫn du lịch, quản trị khách sạn
 • Cấp bằng Dược sĩ đại học với ngành: Dược học

Sinh viên Khoa CNTT ĐH Thành Đô trong cuộc thi SMAC

Các hệ học trường ĐH Thành Đô đang đào tạo và bằng cấp: 

 • Hệ đại học chính quy: Cấp bằng kỹ sư, cử nhân, Dược sĩ ĐH chính quy
 • Hệ liên thông chính quy: Cấp bằng kỹ sư, cử nhân, Dược sĩ ĐH chính quy
 • Hệ văn bằng Đại học chính quy thứ 2: Cấp bằng kỹ sư, cử nhân, Dược sĩ ĐH chính quy
 • Hệ cao đẳng: Cấp bằng cử nhân thực hành
 • Hệ đào tạo ngắn hạn: Cấp giấy phép lái xe Môtô, Chứng chỉ ngoại ngữ, Chứng chỉ Tin học

Việc làm Sinh viên

Danh sách trường Xét học bạ

Danh sách trường Xét học bạ

Xét học bạ vào Đại học

Xét học bạ vào Đại học

Thông báo tuyển sinh

Bài viết liên quan

Hướng nghiệp chọn nghề